Mantolama Zorunlumu?

Dış cephe ısı yalıtımı, Mantolama zorunluluğu 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 1 Ocak 2011 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Kanuna göre 50 metrekare ve üzeri olan İnşaat çapına sahip binalarda Enerji Kimlik Belgesinin çıkartılması kanunen zorunlu olarak tutulmuştur. Bu kanun ısı yalıtımı ve tasarrufunun sağlanabilmesi için çıkartılmıştır. 

Isı yalıtımı sayesinde binalarda soğuk ve sıcağın geçmesi engellenmiş olacaktır. Bu sayede yazları serin ve kışları da sıcak evlerde oturmak kolaylıkla sağlanmış olacaktır. Enerji Kimlik Belgesi’nin alınabilmesi için Dış Cephe Mantolama Zorunluluğu getirilmiştir. Bu sayede daha az yakıt harcanacak ve ülkenin dışa bağımlılığı da azalacaktır. Enerji Verimliliği Kanunu’nun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı çıkartmaktadır. 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ?

EKB olarak kısaltılan bu belge bir binanın duyduğu en az enerji ihtiyacını belirleyen bir belgedir. Bir binanın yalıtım özelliklerini kapsamaktadır. Tüketilen enerjinin sınıfını da ortaya koymakta olan bu belge sayesinde enerji performansı belirlenmektedir. Adeta binanın karnesi denilebilmektedir. 

Dış Cephe kaplaması olan binalarda Enerji Kimlik Belgesi sınıfı da yüksek olmaktadır. A harfinden G harfine kadar derece alan binalar verimli olup olmadıklarına göre sıraya girmektedir. Eğer bir bina A sınıfı Enerji Verimliliğine sahipse o zaman tasarruf açısından en yüksek bina anlamına gelirken G sınıfı bir bina ise niteliksiz olduğunu göstermektedir. C sınıfı ve üzeri geçer not almaktadır denilebilir.  

VAR OLAN BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

Türkiye’de mevcut olan bir binanın Enerji Kimlik Belgesi çıkartması 01.01.2011 tarihinde zorunlu olarak tutulmuştur. Bina sahipleri 2020 senesine kadar bu kimliği mutlaka çıkartmalıdır. Aksi halde cezai yaptırımı oldukça fazla olacaktır. Bunun yanı sıra 2020 yılından itibaren kiralama ve alım satım işlemlerinde bu belge kesinlikle zorunlu tutulacaktır. 

Enerji kimlik belgesi olmayan binalar yüksek Emlak Vergisi ödemek zorunda kalırken A sınıfı olan binalar en az vergi yükünü taşıyacaktır. Dış Cephe Mantolaması olmayan binalar G sınıfına girecek ve en yüksek vergi diliminden verilenecektir. 

YENİ YAPILAN BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU 

Türkiye’de yeni yapılan bir binanın Enerji Kimlik Kartı’nın olması zorunluluğu 01.01.2011 tarihinde zorunlu kılınmıştır. Özellikle de binaların yalıtım özelliği bakımından C sınıfının altında kalmaması gerekmektedir. C sınıfı yeni yapılan binalar için kanuni sınır haline getirilmiştir. Böyle bir durumda yapı ruhsatı verilmeyecektir. Bu yasal zorunluluk Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında çıkartılmıştır. Böylelikle artık tüm yeni Binalarda Isı Yalıtımı ve Mantolama işlemi yoluna konulmuş olacaktır. 

Trabzon Boyacı ( Trabzon Boya Badana Ustası) olarak Trabzon ve Karadeniz Bölgesi A’dan Z’ye Tadilat, Dekorasyon işlerinizi gününde ve saatinde anahtar teslim olarak sizlere teslim ediyoruz. Detaylı bilgi ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hotline
+905382758406